Polityka prywatności

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Jeżeli pliki cookies nie są blokowane w urządzeniu, przez które uzyskano dostęp do naszych stron, to korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że pliki te zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Aquaform Inc. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów Aquaform Incorporated sp. z o.o. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej: Aquaform Incorporated sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie, 32-070 Czernichów, ul. Przemysłowa 12-14 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077402, numer NIP 677-00-09-394 [AQUAFORM Inc.].

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

AQUAFORM Inc. stosuje pliki cookies:

  • umożliwiające korzystanie z usług jak np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, jak np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych pozwalające tworzyć zanonimizowane statystyki m.in. ruchu i zachowania na witrynie z wykorzystaniem Google Analytics w celu lepszego dostosowania witryny do potrzeb Użytkowników;
  • umożliwiające zapisanie wybranych przez Użytkownika ustawień jak np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
  • Umożliwiające tworzenie: kampanii remarketingowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, zanonimizowanych raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics
  • Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookies w przeglądarce oraz ustawienia reklam. Użytkownik może zablokować Google Analytics korzystając z aktualnie dostępnych narzędzi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. AQUAFORM Inc. gwarantuje Użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
AQUAFORM Inc. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych AQUAFORM Inc.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest - AQUAFORM Incorporated sp. z o.o. w Czernichowie, ul. Przemysłowa 12-14, kod 30-370, POLAND, e-mail: iod@aqform.com

Spółka przetwarza Państwa dane w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Uznajemy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych w celu zapewnienia prawidłowego wykonania umów z naszymi kontrahentami, w tym w razie konieczności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty grupy kapitałowej DeltaLight. Dane osobowe, w przypadkach wymaganych przez prawo, mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom, doradcom prawnym).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w czasie trwania umowy oraz zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń z nią związanych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz - jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem - prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, jeżeli została wyrażona.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy. Od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wykonania umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą.Last modified: Wednesday, 28 September 2022, 10:15 AM